ביטוח דירה

בית או דירה – מהנכסים היקרים והמשמעותיים ביותר שיש לאדם. זהו מה שצברת במשך שנים ארוכות ולכן אין חשוב ממתן הגנה על הנכס היקר הזה.

ביטוח דירה – כי אנחנו שומעים חדשות לבקרים על נזקים כבדים שנגרמים לדירות ולבתים. ולכן, דירה / בית מבטחים!!!

אנחנו אופק יועצים לביטוח נבנה לך את הביטוח האופטימאלי.

פוליסה ביטוח הדירה מורכבת משני חלקים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה (אין הכרח לבטח את שני המרכיבים הללו יחד).

ביטוח מיבנה – מיועד לפצות את בעל הנכס במקרים כגון: שירפה, רעידת אדמה, נזקי טבע , נזקי מים, פגיעה בזדון ועוד.

ביטוח תכולה – מבטח את שווי כל תכולת הבית הקיימת. שווי זה נקבע עפ"י הצהרת המבוטח ו/או עפ"י הערכת שמאי מטעם חברת הביטוח.

ביטוח דירה ניתן לרכוש בשלמותו או חלקים ממנו. ניתן להרחיב או לצמצם בהתאים למצבים משתנים.


נשמח לעמוד לרשותכם