תעריפון

לאחרונה החלו רפורמות חדשות בענף הביטוח ולכן השירות כלפי הלקוח כיום כרוך בדרישות מורכבות יותר אשר לא היו לפני כן, על מנת ליישם את דרישות החוק והתקנות החדשות אשר הוטלו ע"י המפקחת על הביטוח, אנו נאלצים לעדכן את לקוחותינו כי חלק מהשירותים כרוכים בדמי טרחה כמפורט בטבלה כדלהלן:

קבלת השירות דרכנו מאשרת ללקוח לקבל תמונת מצב מקצועית ורחבה יותר אשר כוללת:
ניתוח צרכי לקוח, ייעוץ אישי , הסבר מקיף וכמובן מעקב ביצוע ועדכונים שוטפים מול הלקוח.

יש לציין כי באפשרות הלקוח לקבל ישירות מענה מחברת הביטוח עבור חלק מהשירותים.


קבלת השירות כרוכה בגבייה באמצעות תשלום מראש של העברה בנקאית או המחאה.להלן התעריפון (לא כולל מע"מ):

שם השירות מחיר (בש"ח)
מינוי סוכן לפוליסת פרטללא עלות
מינוי סוכן לפוליסת מנהלים ופנסיהללא עלות
קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית150
ניתוח מקיף לתיק ביטוחי 2000
תכנון פנסיוני 2000
פדיון פוליסה1000
קבלת דוחות 150
הלוואה מקרן פנסיה/השתלמות500
בקשה לשינוי בדמי ניהול250
ניוד פוליסה פנסיונית/קרן השתלמות1000
ייעוץ מס לפדיון פיצויים400
שליחת העתק של פוליסה 100
שעבוד ושחרור שיעבוד100